Yakov Syromyatnikov

Yakov Syromyatnikov

MosBuild Exhibition Director


Time and date Venue Topic Speakers

Monday 30/03/2020

From 10:30 To 11:30

03/30/2020 10:30 03/30/2020 11:30 Grand opening of Space 2.0 Pavilion 3, Hall 13

Pavilion 3, Hall 13

"Grand opening of Space 2.0"

Mikhail Beilin and Daniil Nikishin Yakov Syromyatnikov Elena Aleksandrova Vlad Oblasov Vladimir Pirozhkov Vyacheslav Kalugin
Time and date

Monday 30/03/2020

From 10:30 To 11:30

03/30/2020 10:30 03/30/2020 11:30 Grand opening of Space 2.0 Pavilion 3, Hall 13
Venue

Pavilion 3, Hall 13

Topic
Speakers